top of page

Hållbarhet

En viktig del av det hållbara resandet är att gynna den lokala ekonomin. Vi bor på mindre hotell, äter på små matställen och försöker alltid hyra transportmedel som är lokalt ägda. Så långt det är möjligt undviker vi inrikesflyget.  

 

Det är dock svårare att undvika den internationella flygresan, även om det går att åka tåg till Asien för den som har tid. Mina egna resor klimatkompenserar jag alltid. Jag rekommenderar dig att göra likadant.

 

Att klimatkompensera innebär inte att din resa blir klimatneutral. Utsläpp är utsläpp. Men din kompensation kan till exempel bidra till teknikutveckling för förnyelsebar energi som kan ersätta fossila bränslen och minska växthusgaserna.

 

Här är ett par sajter där du kan hitta projekt för att kompensera för din flygresas utsläpp:

www.klimatkompensera.se och www.klimatkompensation.etc.se

bottom of page