top of page

Särskilda villkor

Resegaranti

Lagenlig resegaranti är ställd till Kammarkollegiet.

 

Anmälningsavgift

 • Anmälningsavgiften är 4000 kr.  

 • Anmälningsavgiften skall vara betald senast 14 dagar efter anmälan. 

 • Vid bokning mindre än 60 dagar innan resan startar skall anmälningsavgiften betalas omgående. Din anmälan är bindande när inbetalning av anmälningsavgiften har skett.

 

Minsta antal deltagare

Minsta antal deltagare för att resan skall bli av är 6-8 personer.

 

Att boka flyg

 • Du kan boka flyg när minsta antal deltagare för resan är uppnådd. Information om att du kan köpa flyg kommer du att få per mejl och/eller telefon. 

 • Om en resa måste ställas in som redan är bekräftad ersätts eventuella  avbokningskostnader. Det gäller dock inte om en resa måste ställas in på grund av så kallad force majeur (med force majeur menas exempelvis naturkatastrof, krigshandling eller strejk; händelser som har en genomgripande påverkan och inte kunnat förutses). 

 • Om du bokat flyg trots att resan inte är bekräftad, ersätts  inga kostnader för din egen avbokning av flyg. 

 • Tycker du att det är svårt att boka flyg – hör gärna av dig för tips och råd.

 • Du måste anlända resmålet senast dag 1 på programmet. Den dagen då resan avslutas kan du påbörja din hemresa.

 

Slutbetalning

Slutbetalning skall vara erlagd 60 dagar före resans startdatum. Slutfaktura och visuminformation skickas ut cirka 90 dagar innan resans startdatum.

 

Resplan

Aktuell resplan för resan finns på hemsidan. Resplanen är  preliminär. Ändringar av resplanen kan förekomma på grund av tvingande omständigheter eller i syfte att förbättra resan. Du får ingen ersättning om du väljer att inte följa resplanen och använder andra hotell eller transporter eller lämnar gruppen under resans gång.

 

Priser och villkor

Vi förbehåller oss rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Som förändringar räknas exempelvis större förändringar av valutakurser. Eventuella förändringar av priset skall meddelas senast 45 dagar innan resans startdatum. 

 

Enkelrumstillägg

Enkelrumstillägget om 3000 kr gäller för eget rum på hotell. I samband med boende i familj och övernattning på tåg kan enkelrum inte erbjudas. Enkelrum bör bokas samtidigt som resan och erbjuds i mån av plats. Observera att enkelrumstillägget skall vara specificerat på din slutfaktura eller på separat tilläggsfaktura för att bokningen skall gälla. Om du reser ensam behöver du  inte betala för enkelrum om du kan tänka dig att dela rum med annan resenär av samma kön. 

 

Avbokning av resa

Vid avbokning av resa gäller följande:

 • Avbokning tidigare än 90 dagar före resans startdatum: Resenären betalar en avbokningsavgift på 1000 kr. Resterande anmälningsavgift återbetalas.

 • Avbokning 60-40 dagar före resans start: Anmälningsavgiften är förverkad.

 • Avbokning 40-15 dagar före resans start: resenären betalar 50 % av resans pris.

 • Avbokning mindre än 15 dagar innan resans start: resenären betalar 100 % av resans pris.

Avbokning skall göras på telefon 070-239 84 00 eller på e-post: eric@resmederic.com

 

Avbeställningsskydd

Som resenär bör du teckna ett avbeställningsskydd. Du kan göra ett tillägg i din hemförsäkring eller köpa att separat avbeställningsskydd. Tänk på att  kontrollera villkoren om du tecknar ett avbeställningsskydd genom ett betal-/kreditkortsföretag.

 

Reseförsäkring

Du måste ha en försäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom, olycksfall samt täcker kostnader för eventuell hemtransport. Du ansvarar själv för att kontrollera att försäkringen gäller för hela resperioden. Detta är ett villkor för deltagande i resan. Ta med en kopia på försäkringsbeviset på resan.

 

Pass och visum

 • Ditt pass skall vara giltigt minst sex månader efter avslutad resa och innehålla minst 2 tomma sidor. Kontrollera att passet är helt.

 • Om du vid resans start saknar godkänt pass samt eventuellt visum för aktuell resa sker ingen återbetalning av resan.

 • När Res mer Eric ordnar visum måste du lämna ansökningshandlingar och pass till oss senast på angivet datum.

 • Instruktioner om visumhanteringen får du med slutfakturan c:a 90 dagar innan avresa.

 • För visering som inkommit senare än angivet datum tas en hanteringsavgift ut på 500 kr plus eventuella merkostnader. Vi tar inte ansvar för att sent inkomna pass hinner viseras.

 • Ditt viserade pass returneras till dig cirka två veckor innan resan startar. Om du av någon anledning behöver ditt pass tidigare måste du komma överens med oss om detta i god tid. Vi tar då ut en hanteringsavgift på 500 kr plus eventuella merkostnader. Du kan också välja att ordna visum själv. Informera om det i så fall.

 • Du är skyldig att själv kontrollera visum så snart du fått tillbaka ditt viserade pass. Informera oss om eventuella felaktigheter omgående.

 

Inställd resa

En resa ställs in om minsta antal deltagare ej uppnås. Om du betalat anmälningsavgift till en resa som måste ställas in på grund av för få anmälda, återfås anmälningsavgiften utan avdrag. Om du har bokat flyg trots att resan ej är bekräftad, ersätts inga kostnader för avbokning av eget flyg. Ingen ersättning utgår heller vid force majeur.

bottom of page